Avisa Valdres og aprilspøker

Av

"Valdres" la mandag ut to aprilspøker på nettet. Den ene var om VKR og den andre om Små Vesen i Aurdal.