Valdres Brann- og Redningstjeneste på befaring hos VKR

Onsdag kveld ble det av Valdres Brann- og Redningstjeneste og Valdres Kommunale Renovasjon gjennomført befaring av hovedanlegget til VKR. Hensikten med dette er å forhindre uforutsette hendelser, samt øke sikkerheten og å være orientert på anlegget om det skulle oppstå en eventuell utrykning.