Valdres Næringshage med sparringtilbud til koronarammede virksomheter

RINGREVER: Magne Kampen, Hilde Tveiten Døvre og Øivind Langseth skal tilby gratis oppfølging av bedrifter med behov for bistand.

RINGREVER: Magne Kampen, Hilde Tveiten Døvre og Øivind Langseth skal tilby gratis oppfølging av bedrifter med behov for bistand.

Valdres Næringshage har fått med seg to gamle ringrever til å hjelpe næringslivsledere som har spørsmål i disse krevende tider.

DEL

VALDRES: – Den uvirkelige tiden vi nå er inne i gjør noe med oss alle, både på kort og lang sikt. Og, en ting er helt sikkert, vi må holde blikket hevet og se framover. Valdres Næringshage er i daglig dialog med næringslivet og opplever at det er mange spørsmål og mye usikkerhet. Myndighetene kommer med ulike tiltakspakker, men vi ser også at det kan være en utfordring å orientere seg rundt dette. Samtidig sitter det folk blant oss som har bred kompetanse og lang erfaring fra bank og næringsliv og offentlig virksomhet som kan sparre med bedrifter rundt ulike behov, sier Hilde Tveiten Døvre til avisa Valdres.

Magne og Øivind

– Valdres Næringshage ønsker derfor å tilby oppfølging av bedrifter som har behov for bistand, f.eks. inn mot bank og finans eller mot det offentlige. For å imøtekomme behovene, har de fått med seg Magne Kampen og Øivind Langseth. Begge har lang fartstid fra bankvesenet, blant annet. Under bankkrisa på begynnelsen av 1990-tallet jobbet de begge innenfor bransjen, Magne som avdelingsbanksjef i Sør-Aurdal, Øivind som regionsjef i Sparebanken Østlandet. Sistnevnte har snart ett års pensjonistpraksis fra stillingen som rådmann i Øystre Slidre, men har likevel aktive dager i ulike prosjekter.

– I en ekstraordinær situasjon som den vi er inne i, er det interessant å kunne bidra som sparringspartner for virksomheter i Valdres som har behov for ekstra kompetansefor å områ seg i systemet nå. Jeg oppfordrer bedrifter til å ta kontakt med aktuelle spørsmål som dreier seg om hvordan en for eksempel skal gjøre seg nytte av tiltakene som er lansert, sier Øivind Langseth.

Kostnadsfritt

Det er kostnadsfritt for bedrifter å benytte seg av tilbudet, fordi det blir gitt ekstraordinær finansiering fra fylkeskommunen for å avhjelpe situasjonen nå. Henvendelsene går til Valdres Næringshage, enten på e-post, post@valdres-nhage.no eller telefon. Se mer informasjon på www.valdres-nhage.no.

Artikkeltags