Den 6. mars arrangerer Valdres Næringshage konferansen "Fra idé til marked - Valdres". De slår fast at jobben for en gründer starter med å la kundene avgjøre om ideen din er god. Her kan du lære hvordan du kan gå frem for å teste og videreutvikle ideen din, og hvordan Innovasjon Norge kan hjelpe deg på veien.

Her er programmet for ettermiddagen som kanskje skaper nye bedrifter i Valdres:

•Forretningsmodellering - hvordan lage en lettfattelig skisse over forretningen din

•Lean start-up - hvordan raskt teste og videreutvikle idéen din for å øke sjansen for å lykkes

•Tilskudd til gründere - hvordan søke midler fra Innovasjon Norge til å teste og videreutvikle din idé På samlingen vil det være andre i samme situasjon som deg. Disse kan du inspirere og lære fra. I etterkant vil du ha mulighet for en 10 minutters speed-date om prosjektet ditt med en av våre rådgivere. Dette angir du ved påmelding.

Forretningsmodellering

- Dette verktøyet gir deg et overblikk over alle sentrale elementer i en forretningsmodell. Verktøyet er enkelt å bruke, det er visuelt og lettfattelig, og vil hjelpe deg til å se muligheter for ulike forretningsmodeller som kan være aktuelle med utgangspunkt i den forretningsidéen du har. Forretningsmodellen gir også svar på mange av de samme spørsmålene som Innovasjon Norge, banken, potensielle investorer og eventuelt andre offentlige støttespillere vil stille, når en presenterer idéen sin.

LEAN Start-up

Når du jobber med utvikling av nye forretningsidéer og oppstart av en bedrift, bør du teste idéen din på aktuelle brukere og samarbeidspartnere før du gjør større investeringer, etter den såkalte Lean Start-Up metoden.

Tilskudd til gründere

Har du en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i ditt marked? Innovasjon Norge kan gi tilskudd til deg som har en innovativ idé og ambisjoner om å bygge en bedrift.

Etablererservice

Har du spørsmål til selve etableringen av bedriften? Lurer du på hvilken selskapsform du skal starte, eller skal du starte en bedrift i et allerede kjent marked? Ta kontakt med førstelinjetjenesten i din kommune.