Vald­res Ski rus­ter seg til se­son­gen med dob­belt­øk­ter på Bei­to­stø­len ski­sta­di­on

Vald­res Ski kjø­rer dob­le tre­nings­øk­ter på sine sam­lin­ger. Søn­dag var over tjue av de unge ut­øver­ne på Bei­to­stø­len ski­sta­di­on. Se­song­star­ten nær­mer seg med storm­skritt.