Ballett til et bredt publikum: Hadde verksted for barn og fylte kulturhuset

Valdres må ha blitt et ballettdistrikt. Og det må ha skjedd takket være sommerballetten, som nå har blitt arrangert tre ganger. Lørdag samlet ballettfolket seg igjen i stort antall.