LEIRA: Valdres Storhall har starta opp igjen med noen av aktivitetene på nyåret. En rask kikk på storhallens Facebook-side, viser at det er en del begrensninger i forhold til full drift ved hallen.

Det er nå åpnet opp for følgende aktiviteter:

  • Undervisning (Valdres vgs.)
  • Organisert aktivitet (såfremt regjeringens tiltak tillater denne typen aktivitet)
  • Toppidrettsutøvere m/avtale
  • Klatrehallen for Folkekortet

Åpen for de unge

Organisert aktivitet i storhallen kan gjennomføres som normalt for barn til og med ungdomsskolealder (maks grupper på 20 personer) og med 1 meter avstand for barn og unge under 20 år.

Lagledere bes følge de retningslinjene som blir gitt på opplæring før første trening.

Da det ikke er anbefalt å gjennomføre aktivitet innendørs for voksne over 20 år, utgår Folkekort-timen.

Bare klatring

Når det gjelder Folkekoret, er det kun klatrehallen som blir gjenåpnet for brukere av dette.

Det innebærer at alle som har «Folkekortet m/klatring» kan benytte seg av klatretilbudet i kortet sitt, når det ikke foregår organisert aktivitet.

Maks 16 personer

«Det vil ikke være tillatt å ha med folk på drop-in. Kun de som er innehavere av Folkekortet skal befinne seg i hallen og alle skal skanne kortet sitt før de klatrer», opplyser Valdres Storhall på sin Facebook-side.

Som i fjor vinter blir det maksbegrensning på 16 personer om gangen i klatrehallen totalt med både de som klatrer og sikrer, med 6 personer oppe og 10 personer nede.