Dyr­kar både kjær­lei­ken og disk­golf. Ve­gar og Elin har flyt­ta heim til Valdres

I hel­ga var flei­re av dei bes­te spe­la­ra­ne i disk­golf sam­la til tre­nings­leir i Vald­res Stor­hall på Lei­ra. Der var også ek­te­pa­ret Ve­gar (29) og Elin Glad­heim Ves­ter­ås (29), som har fun­ne ut at disk­golf, el­ler fris­bee om du vil, er ein ar­tig hob­by å dri­ve med.