Ordføreren fikk kaste i gang Valdres Discgolfpark på Leira

Søn­dag ble Vald­res Discgolfpark åp­net på Lei­ra. Med 18 hull med tee og kurv i sko­ge­n rundt Vald­res Stor­hall, kan både barn og voks­ne få seg en fin trim­tur. Ord­fø­rer In­ger To­run Klos­bø­le fikk ta før­s­te of­fi­si­el­le kast på ba­nen.