Fikk strengere straff etter å ha sagt nei til å delta i programmet mot ruspåvirket kjøring

En mann fra Valdres er dømt til ubetinget fengsel i 18 dager, etter å ha motsatt seg å delta i program mot ruspåvirket kjøring.