Valdris i 20-åra må punge ut med 35.000 kroner og mister lappen i 21 måneder etter promilledom

Av

Valdrisen var på kjøretur med sin egen bil da han forårsaket et nestenuhell. Han skal etter vitneutsagns forståelse ha kjørt inn i en vegg ved en dagligvarebutikk, eller vært svært nær ved å gjøre dette.