Songstund for dei små i Spelemannsstogo med Gro Arneng, fengjer både store og små. – Det er utruleg kor mykje energi det er i dei små kroppane, sjølv etter ein heil dag i barnehagen, seier Arneng.