Nils August Dalen (89) har engasjert seg i kampen for å verne Vinda.