Alice Gudheim (44) i Venstre "truga" med deng, kom inn i kommunestyret

Val-mot­t­oet mitt "Gje meg ein sleng, el­les får du deng" har kas­ta av seg. Eg tak­kar og buk­kar for alle som har krys­sa og slengt meg inn i det ko­man­de kom­mu­ne­sty­ret, skriv Alice Gud­heim på Face­book. Med 22 slen­gja­rar og 15 per­son­stem­mer tok ho den einaste kom­mu­ne­sty­re­plas­sen for Venst­re.