Det van­ske­li­ge stu­die­val­get: Alva og Es­kil sjek­ket ut mekkekvelden ved Vald­res vidaregåande sku­le

Det er ikke en­kelt å vite hva en skal bli når en blir stor, men valg av ut­dan­nings­pro­gram for ti­en­de­klas­sin­ge­ne nær­mer seg raskt. Et av fa­ge­ne som bød seg fram ons­dag kveld, var Tek­nikk og In­du­stri­ell Pro­duk­sjon (TIP) på Lei­ra. Alva Klos­bø­le Mads­stu­en (15) og Es­kil Stei­ne (15) fra Nord-Aurdal ung­doms­sko­le var to av dem som møt­te fram.