Valdreskommunene bruker mindre penger på barnehager, målt per innbygger, enn snittet i Norge

Av

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at valdreskommunene bruker mindre penger på barnehager, målt per innbygger, enn snittet i Norge.