Valdres: Høye temperaturer, strålende sol og tidvis sterk vind gjør at skogbrannfaren øker for hver dag i Valdres. Det er ikke spådd nedbør av betydning i den neste 8-dagers perioden, så det anmodes om at folk fortsatt viser stor aktsomhet.

Følger nøye med

Brannvesenet følger nøye med på skogbrannfareindeksen, og vurderer fortløpende om eventuelt behov for gjeninnføring av totalforbud mot åpen ild og brenning. Vi minner samtidig om at det fra 15. april til 15. september er forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Bruk hodet og sunn fornuft med alt som generer ild. Med dette menes bålpanner, engangsgrill, stormkjøkken og primus osv. Det er uansett viktig at den som tenner opp ild er svært oppmerksom og påpasselig slik at ilden ikke kommer ut av kontroll.