Valdres flinke på busetting

Artikkelen er over 2 år gammel

Ut frå folketalet har kommunane i Valdres teke imot fleire flyktningar enn det som er tilfelle både nasjonalt og i fylket.