Valdres beholder fylkesmannens regionstilling

Gode nyheter: Onsdag 26. september fikk Valdres Natur- og Kulturpark beskjed om at Fylkensmannens regionstilling i Valdres består. Fra venstre: Jørand Ødegaard Lunde, daglig leder i VNK og Guri Grønolen, seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Oppland.

Gode nyheter: Onsdag 26. september fikk Valdres Natur- og Kulturpark beskjed om at Fylkensmannens regionstilling i Valdres består. Fra venstre: Jørand Ødegaard Lunde, daglig leder i VNK og Guri Grønolen, seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Oppland. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

- Vi er glade for at Valdres har blitt hørt og prioritert i forhold til fylkesmannens regionstilling som ligger til Valdres Natur- og Kulturpark.

DEL

Valdres: Vi tar det som et tegn på det å fortsatt holde tett kontakt mellom embetet og Valdres er gjensidig viktig, sier Jørand Ødegaard Lunde, daglig leder i VNK.

Ett år før fylkeskommunene

Allerede 1. januar 2019 slås fylkesmannsembetene i Oppland og Hedmark sammen til Innlandet, ett år før fylkeskommunene gjør det samme. Med regionreformen skal oppgavene til en rekke offentlige organ fortsatt vurderes nøye, men i denne omgang er regionstillingene opprettholdt. Regionstyret i Valdres har, i likhet med andre regioner, spilt inn ett ønske om å få beholde regionstillingen til Fylkesmannens landbruksavdeling og det tette båndet til fylkesmannsembetet, både med nåværende og kommende Fylkesmannen.

– Nå føler det politiske Valdres seg sett og hørt, sier regionrådsleder Inger Torun Klosbøle.

Bygdenæringer og lokalmat

Det er seniorrådgiver Guri Grønolen som innehar fylkesmannens regionstilling i Valdres, en stilling hun har hatt siden 1995. Hennes hovedoppgaver har vært utvikling av bygdenæringer i Valdres, i nært samarbeid med VNK og andre regionale utviklingsmiljø. De siste fire årene har Grønolen hatt spesielt fokus på fylkesmannens lokalmatprosjekt i Valdres. Prosjektet arbeider med mobilisering av produsenter og kompetanseheving, samt å øke tilgjengelighet og distribusjon av lokalmat i markeder og på spisesteder.

Artikkeltags