Stor handleøkning i Øystre Slidre - liten nedgang i Nord-Aurdal

Av

Varehandelen i Øystre Slidre har vært klart bedre enn snittet det siste halve året.