Slik kan Valdres få mer ut av festivalene

Samordning, redusert handelslekkasje, flere tilreisende og flere overnattingsdøgn er blant virkemidlene som trekkes fram for at festivalene skal bidra til økt lokal verdiskapning.