Innfører løpende søknadsfrist

Løe: Dette er ei løe på Pikhaug i Grunke i Vestre Slidre, som fikk 60.000 kroner av Kulturminnefondet.

Løe: Dette er ei løe på Pikhaug i Grunke i Vestre Slidre, som fikk 60.000 kroner av Kulturminnefondet. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Kulturminnefondet innfører nå løpende søknadsfrist på alle sine støtteordninger til bevaring av landets verneverdige kulturminner.

DEL

Norge: Tidligere har 1. november vært den årlige søknadsfristen for støtte til bevaring av verneverdige kulturminner. For å forenkle prosessen for brukeren, går Kulturminnefondet nå over til å behandle alle søknader fortløpende gjennom året. Det betyr at du allerede nå kan sende inn din søknad om støtte til tiltak på ditt kulturminne i 2019, selv om ingen vedtak fattes før vi skriver 2019.

Les hva Valdres fikk i midler av Kulturminnefondet i vår: 2,6 millionar til bygningsvern

Enklere for søkeren

Helen Bjørnøy er styreleder i Kulturminnefondets styre.

– Våre brukerundersøkelser viser at dette er et sterkt ønske fra eierne av kulturminner, sier styreleder Helen Bjørnøy, som påpeker at dette vil bli en forenkling av søknadsprosessen. De siste årene har Kulturminnefondet jobbet mye med å forenkle søknadsprosessen for private eiere, og løpende søknadsfrist er en del av dette arbeidet.

– Endringen vil også føre til at søkerne vil få raskere svar på sine søknader om støtte til bevaring, sier direktør Simen Bjørgen. Støtteordningen for straks- og sikringstiltak og fag- og håndverksseminarer har hele tiden vært løpende, og vil fortsette som før.

Hvem kan søke om hva?

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning, direkte underlagt Klima- og miljødepartementet, og er til for private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige organisasjoner og stiftelser kan søke om støtte. Formålet med Kulturminnefondet er å styrke arbeidet med å bevare verneverdige kulturminner og bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes til framtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping.

Kulturminnefondet gir som hovedregel ikke tilskudd til fredede kulturminner, kommunalt eide kulturminner og kulturminner som eies eller forvaltes av virksomheter som mottar statlig driftsstøtte.


Artikkeltags