Ordførerne i Valdres frykter kutt i NAV Valdres på 3,5 til 3,9 stillinger. Ber NAV-direktøren om et møte

Alle de seks ordførerne i Valdres har skrevet under et brev som er sendt NAV-direktør i Innlandet, Bjørn Lien. Der tar ordførerne opp hvordan ressursene skal fordeles i NAV Innlandet, der Valdres kan miste nærmere fire hele stillinger.