– Reiselivet er kommunens beste venn

Valdresrådet 20. februar: På agendaen stod blant annet reiselivsnæringens enorme fremtidsutsikter og utfordringer inn i fylkessammenslåingen med Hedmark

Valdresrådet 20. februar: På agendaen stod blant annet reiselivsnæringens enorme fremtidsutsikter og utfordringer inn i fylkessammenslåingen med Hedmark Foto:

Av

"Reiselivet er kommunens beste venn". Dette ble hevdet under et foredrag fra NHO Reiseliv på Valdresrådet 20. februar, der det også ble diskutert hvordan Valdres kan ta ut potensialet i verdens hurtigst voksende næring.

DEL

Valdres: – I 2017 genererte reiselivet nærmere 4,5 milliarder skatteinntekter til norske kommuner. I Nord-Aurdal alene bidro reiselivet med 11,1 millioner kroner til kommunen, fortalte Ole Michael Bjørndal fra NHO Reiseliv.

Han mener at reiselivskommuner må ta innover seg at reiselivet blir en voksende og svært viktig fremtidsnæring.

Forventer 40% vekst

Erna Solberg har sagt at Norge trenger én million nye arbeidsplasser hvis vi skal opprettholde dagens velferdsstandard. NHO reiseliv mener at reiselivsnæringen alene vil få en vekst på 40% frem mot 2030, og at hver femte nye arbeidsplass vil skapes av reiselivet.

– I tillegg er reiselivet en stor ungdoms- og integreringsnæring, dette er viktige faktorer for alle kommuner, sa Bjørndal.

Valdres treffer reiselivstrendene

– De mest attraktive reiselivsopplevelsene for tiden er vandreturisme, bærekraftig fjellturisme og opplevelses/helseturisme. Noe av dette som låter kjent? humret Liv Bjerke fra Oppland fylkeskommune.

Hun er rådgiver for reiselivet i fylkeskommunen og sier Valdres og det kommende Innlandet er midt i smørøyet av vår tids reiselivstrender.

– For å komme trendene bedre i møte har vi noe å gå på når det gjelder samarbeid, klyngetenkning, reiselivsutdanning, transport og pakketering, mente Bjerke.

Reiselivet inn i Innlandet

Oppland og Hedmark har ulike modeller for reiselivsnæringen. Oppland er organisert i fire visit-selskaper, støttet av kommuner og fylkeskommunen. I Hedmark har man ikke samme støtteordninger. Hvilken modell skal overleve sammenslåingen? utfordret Bjerke Valdresrådet.

– Det må tas en diskusjon med Hedmark om dette hvis Valdres, som en del av Innlandet, skal fortsette å kunne ta ut potensialet i den voksende reiselivsnæringen. Vi mener at en suksessfaktor er samarbeid mellom næringer, kommuner, forskning og det øvrige virkemiddelapparatet på dette feltet som på de fleste andre felt, avsluttet Bjerke.

Artikkeltags