Åreeld: Fjellførerne har selv valgt ut fjellene, og offenliggjøres ikke før turen er i gang. Åreeld ligger på Hermanstølen, som er et aktivt stølsområde i Valdres. Åreeld er et ungdomssenter i NLM region øst (Norsk Luthersk Misjonssamband). Stedet, som opprinnelig var en seter, ble i sin tid gitt som gave til NLM. Eldste bygning er et 200 år gammelt sæl. Arrangementet heter Voksen+, og arrangeres 1.-5. august.