Så mange lærere mangler fordypning i Valdres

Nå kan lærere igjen søke om videreutdanning. I Oppland mangler 310 engelsklærere tilstrekkelig fordypning. Det samme gjelder 280 matematikklærere og 216 norsklærere.

DEL

Valdres: – Norske klasserom er fulle av dyktige lærere med solid faglig kompetanse. Men fortsatt er det en del lærere som mangler fordypning i fagene de underviser i. Jeg håper mange av dem nå vil søke om videreutdanning, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Må ha fordypning innen 2025

Fra 1. august 2025 må alle lærere som skal undervise i matematikk, engelsk, norsk, norsk tegnspråk og samisk på barneskolen ha minimum 30 studiepoeng i disse fagene. Ungdomsskolelærere må ha minst 60 studiepoeng for å undervise i de samme fagene. I Oppland mangler fire av ti engelsklærere tilstrekkelig fordypning. Det samme gjelder en av fire matematikklærere, og en av seks norsklærere. Situasjonen varierer fra kommune til kommune. I Jevnaker mangler 58 prosent tilstrekkelig kompetanse. I Vestre Toten, Lillehammer og Gjøvik er det henholdsvis 60, 34 og 34 prosent som mangler fordypningen. En lærer kan undervise i og mangle fordypning i flere fag.

Kommunene har ansvaret for å gi lærere påfyll

Det er skolene og kommunene som har ansvaret for at lærere som underviser i norsk, matematikk og engelsk oppfyller kompetansekravene. I fjor fikk 305 lærere av 396 søkere tilbud om videreutdanning i Oppland.

– Kommunene må ha klare kompetanseplaner for hvordan de skal sørge for at lærerne får nok fordypning innen 2025. Da må de prioritere videreutdanning. Noen kommuner gjør allerede en veldig god jobb, mens andre kan bli bedre. Ved kommunevalget bør foreldre sjekke hva lokalpolitikerne deres har tenkt å gjøre for å sikre at skolene deres har gode planer for videreutdanning av lærere, som både skoler, foreldre og lærere kjenner til, sier Sanner.

27 000 har fått tilbud om videreutdanning

Siden 2014 har over 27 000 lærere fått tilbud om videreutdanning i ulike fag. I fjor fikk 7200 av 10 000 søkere tilbud. I år vil like mange kunne få tilbud om studieplass.

Antall og andel lærere som ikke oppfyller kompetansekravene i grunnskolen i Valdres, 2018/2019

KommuneNorskMatematikkEngelsk
Etnedal2 (6%)7 (21%)2 (13%)
Nord-Aurdal11 (25%)16 (40%)11 (42%)
Sør-Aurdal6 (30%)10 (45%)6 (46%)
Vang4 (31%)3 (27%)6 (86%)
Vestre Slidre3 (20%)0 (0%)5 (56%)
Øystre Slidre

2 (12%)

8 (36%)

9 (56%)

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken