Høy andel barn lever i lavinntektsfamilier i Etnedal

Av

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at over 500 personer under 18 år bosatt i Valdres lever i husholdninger med lavinntekt. Andelen er større enn snittet, og da spesielt i Etnedal.