Brukte nesten 15 millioner kroner på lokalpolitikerne i Valdres 2018

Av

Det er logisk at småkommuner bruker mer penger på politisk styring enn større kommuner, målt per innbygger. I Valdres brukes mer enn snittet