Valdres: Norgescup-rittet som starter i Herad vil gå gjennom blant annet RV51 fra Sanderstølen mot Leira, og vil også være den samme vegen mot målgangen på Gol. Rittleder Ole C. Nymoen håper at de berørte bilistene sparer på sinnakruttet, og heller går ut av bilen og heier i mens syklistene passerer.

RV51 mest berørt

Nymoen sier det vil bli merket godt i forkant av løpet, og at vegene vil bli stengt og åpnet fortløpende etter hvert som første og siste syklist i rittet passerer den aktuelle strekningen.

– Det er ikke slik at vegene blir stengte i flere timer. Taket er satt til maks en time. Dette også fordi det stilles krav til rytterne om en viss tidsholding, ideelt skal det ikke være mer enn maks ti minutters differanse, forteller Nymoen.

Runden på totalt 9 mil inneholder mange høydestigninger, noe som er grunnen til at differansen er estimert noe lengre.

Han tror utfordringen blir å holde turistene i sjakk, da lokalbefolkning som skal til Hallingdal vet å benytte seg av vegen til Nesbyen via Bagn eller Hemsedal via Vaset.

Vakttelefon ved nød

For å tilrettelegge for befolkning som vil bo i de stengte områdene, sier Nymoen at det vil bli lagt opp til en vakttelefon om noe skulle oppstå og man virkelig trenger bilen der og da.

– Facebook-siden vår vil også være levende i den forstand at det vil være mulighet for å følge rittet slik at en vet nøyaktig hvor de er til en hver tid. Sånn er det også mulig å planlegge litt bedre.

Nymoen sier allikevel at RV51 er vegen som vil bli mest belastet av stengingen da den blir stengt både ved start og retur.

– Dette fordi vi vil at syklistene skal oppleve å sykle på en stengt, tom veg.