781.000 til trafikksikkerhet i Valdres

Artikkelen er over 1 år gammel

Tre kommuner i Valdres har fått penger fra Oppland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (Statens vegvesen, Oppland fylkeskommune, Politiet, Fylkesmannen i Oppland, KS og Trygg trafikk) til ulike trafikksikkerhetstiltak rettet mot barn og skoleelever i 2018.

DEL

Valdres: I Valdres fikk tre kommuner støtte til å realisere sine prosjekter. Tilskuddene skal brukes til å sikre trafikkmiljø eller atferd for de yngste trafikantene. Kommunene kan søke om støtte til fysiske og holdningsskapende tiltak.

– Gode søknader

– Vi fikk inn flere søknader til gode trafikksikkerhetstiltak, sier Gunnar Tore Stenseng. Han er leder av Opplands fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU). Samarbeidsorganet for trafikksikkerhet er særlig på jakt etter søknader som har som mål å redusere biltrafikken i skoleområder, og tiltak som fører til mer trafikkopplæring for barn og unge. Det er blant annet et krav at tiltakene skal være prioritert i en kommunal trafikksikkerhetsplan.

Det er også krav om at trafikkopplæring i barnehage, skole og aktiv deltakelse fra folkehelsekoordinator eller helsesøster skal være en del av trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Oppland fylkeskommunen skal bruke 6,14 millioner kroner på tilskuddsordningen til kommunene i Oppland i 2018. 17 kommuner i Oppland har søkt om til sammen 16, 6 millioner kroner til 36 tiltak.

Hvem fikk til hva:

• Etnedal får 124.000 kroner til utbedringa av området rundt Etnedal skole.

• Nord-Aurdal får 106.750 kroner til å erstatte gateparkering med fortau i fra skysstasjonen og opp til E16. Kommunen får også 55.500 kroner i støtte til fysiske og holdningsskapende tiltak i barnehager.

• Vestre Slidre får 550.750 kroner i støtte til gangveg langs Vøllavegen i Slidre skolekrets.

Artikkeltags