47 personer mellom 18 og 29 år i Valdres er ung ufør - høy andel unge uføre i Sør-Aurdal

Av

Ferske tall viser at 47 personer mellom 18 og 29 år i Valdres er uføretrygdede. Andelen er nokså stor i Sør-Aurdal.