Avisa Valdres var med på nedtellinga onsdag klokka 11.11. Slik gikk det...