I Sør-Aurdal har kun 19,1 prosent av stemmeberettigede høyere utdannelse

Av

Spesielt Sør-Aurdal kommune kommer dårlig ut på SSBs måling av utdanningsnivå blant innbyggere med stemmerett.