Stor skilnad på vidaregåande

Artikkelen er over 1 år gammel

Kva for ein skule du går på betyr mykje for om du fullfører det vidaregåande utdanningsløpet eller ikkje, og kor bra du gjer det fagleg.