– Vindmølleutbygging vil føre til en svekkelse av friluftslivet

DNT Valdres jobber mot vindmølleutbygging i regionen. Foreninga har nå utarbeidet en firesiders høringsuttalelse, som skal oversendes NVE.