Bane Nor vil rive 86 km spor på Valdresbanen

Bane Nor legger nå til rette for riving av 150,4 kilometer med jernbanespor i fire norske fylker. Valdresbanen er inkludert i planen.