ETNA: Temaet for årets kulturminnedager er «Typisk norsk – ikke bare norsk». Tematikken vil være med på å sette søkelyset på hva som definerer den norske kulturarven. Hva er norsk og hvordan har lokalsamfunnet påvirket og blitt påvirket i møte med verden, mellom folk og andre kulturer? Over hele landet ønsker man å lage et kulturminnedagsprogram rundt for handel, matkultur, identitet, samferdsel og tradisjonshåndverk.

Valdresbanens betydning

Etna stasjon blir nå satt i stand for å kunne dokumentere Valdresbanens betydning for utviklingen av bygdene langs banen. Hverdagshistorier fra Etna stasjon skal samles, og stasjonen skal bli et inspirasjonssted for formidling av kulturhistorie med hovedvekt på jernbane og veving.

Kulturhistorie

På kulturminnedagen blir det orientering om Etna stasjon, mimrekafé i venterommet med kaffe og wienerbrød, formidling av valdresbanehistorie ved Bjørn Karsrud, kortturer på dresin, rulling av tøy på gammel steinmølle i godsbua og veving i stua til stasjonsmesteren. Torill Sogn Haug skal vise kulturhistoriske tapeter og fortelle om Ysteriet i Snertingdal, og Astrid Odnes skal fortelle om arbeidet med å sette i stand Odnes Hotel.