Vil ha Valdresbanen til gangveg og skogsbilveg

Også rådmannen i Sør-Aurdal mener tiden er inne for å bryte opp skinnegangen på Valdresbanen og bruke arealene til noe annet. Syv kilometer av banen går gjennom Sør-Aurdal.