91 km med telegraflinjer og stolper rives langs Valdresbanen

Snøhetta Anlegg DA rydder nå opp i gamle telegraflinjer og stopler fra Bjørgo til Eina