65 prosent av barnehagetilsette pratar dialekt

I dei 18 barnehagane i Valdres er det 249 tilsette. 164 av dei pratar valdresdialekt, eller 65 prosent. Alle tilsette pratar dialekt i Ranheim og Leira barnehagar, men berre 24 prosent av dei tilsette i Etnedal.