750 barnehageungar i dei 16 kommunale og to private barnehagane i Valdres

Reinli er den største barnehagen i Valdres, og Begnadalen er den minste.