«Det er teit å knote»

«Det blir sett på som teit å knote. Dialekten står veldig sterkt.»