– Det ligg mykje identitet i språket

– Dialektbruk har ikkje vore diskutert i politiske fora i Valdres, men kunne godt vore det. Det er ingen tvil om at språk er ein del av identiteten vår.