– Elevane våre har gode rollemodellar

– Dialekttalande foreldre er viktig, og at dei tilsette i barnehage og skule er gode rollemodellar. Vidare er det stas å ha låtskrivaren for Staut som lærar ved skulen.