Nedgang i elevtalet

Elevtalet i Valdres svingar både med årstalet, og det er stor forskjell mellom yngre og eldre klassetrinn.