Tre nynorsk, tre nøytrale

Av landets kommunar, har 113 vedteke nynorsk administrasjonsspråk, 157 har bokmål og 158 er såkalla nøytrale.