200–300 språkforskarar i Norge

Språkprofessorane me har intervjua, fortel at det blir forska på norske dialektar ved alle dei gamle universiteta her i landet, og at det særleg skjer innanfor faget nordiske språk. Det er truleg ein stad mellom 200 og 300 språkforskarar i Norge.