– Språkleg er Norge både paradis og anarki

– Særs få andre land har så mykje dialekt i etermedia og i det offentlege rom som me i Norge. Språksituasjonen vår er unik, og me er internasjonalt berømte for dialektbruken vår.