ValdresEnergi i skjerpet beredskap

Også ValdresEnergi er i skjerpet beredskap i forbindelse med koronasituasjonen i Norge.

DEL

VALDRES: – ValdresEnergi er en stor samfunnsaktør med ansvar for kritisk infrastruktur. Vi har gode beredskapsplaner for å fange opp nettopp denne type situasjon vi er i nå. Selskapet har tilstrekkelig lager av materiell til å holde god beredskap og delvis aktivitet i gang, forteller administrerende direktør Bjørg Brestad.

Skjerpet beredskap

Brestad forteller det er et godt samarbeid med Energiverkene i Innlandet for utveksling av materiell og mannskap.

Selskapet er i skjerpet beredskap og nødvendige tiltak er iverksatt:

  • Ledergruppa er satt i beredskap og er tilgjengelige døgnet rundt
  • Det er satt i gang skjerpet overvåking av nettet fra driftssentral på Spikarmoen
  • Planlagt arbeid i strømnettet holdes i gang hvis praktisk mulig
  • Planlagt arbeid med utbygging av fiber holdes i gang hvis praktisk mulig
  • Administrativt arbeid holdes i gang hvis praktisk mulig
  • Delvis innføring av hjemmekontor for de stillinger der dette er mulig
  • Administrasjonsbygget stenges for kunder – informasjon der kunder bes henvende seg på telefon eller epost
  • Alle ansatte er bedt om å sette seg inn i og følge Fylkesmannen i Innlandet sine «Felles kjøreregler i forbindelse med Korona», og forholde seg til oppdatering av disse
  • Alle ansatte bes forholde seg til regjeringen og helsemyndighetene sine tiltak


Artikkeltags