– Det er helt fan­tas­tis­ke for­hold her nå, sier Tone Greni, som for­tel­ler om Vald­res­flye og mu­lig­he­te­ne for flot­te lang­renns­tu­rer el­ler topp­tu­rer.